سامانه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شرکت پتروشیمی کارون
بازگشت به سایت پتروشیمی کارون
تلفن:52122750-061 فکس:52122030-061 نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه): بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2
ردیف 
شماره فراخوان 
عنوان فرآخوان 
توضیحات 
نوع فرآخوان Not filtered
مهلت دریافت اسناد 
مهلت ارسال پیشنهاد 
جلسه توجیهی 
دانلود اسناد 
  
1KN-15/730مزایده اقلام ضایعاتی و مستعملفایل اسناد به صورت RAR( فایل فشرده ) می باشد بازدید از سایت و محل استقرار اقلام ضایعاتی در تاریخهای 1398/02/03 و 1398/02/04برای کلیه مزایده گران محترم با هماهنگی قبلی آزاد می باشد . درج نشانی ایمیل برای تمامی متقاضیان شرکت در مزایده برای ارتباطات بعدی ضروری و الزامی است .مزایده1397/12/28
1398/02/02
1398/02/14نداردEditLoc...X