سامانه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شرکت پتروشیمی کارون
بازگشت به سایت پتروشیمی کارون
تلفن:52122750-061 فکس:52122030-061 نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه): بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2
ردیف 
شماره فراخوان 
عنوان فرآخوان 
توضیحات 
نوع فرآخوان Not filtered
مهلت دریافت اسناد 
مهلت ارسال پیشنهاد 
دانلود اسناد 
  
1KN-15/729طراحی ،خرید متریال ،ساخت نصب و راه اندازی مخزن اسید سولفوریک پتروشیمی کارون به صورت EPCCجلسه توجيهی پروژه ی مذکور مورخ شنبه 1397/05/06 راس ساعت 10:00در محل سايت مجتمع برگزار می گردد . تلفن ناظر پروژه : 06152122292-06152122290مناقصه1397/04/26
1397/05/03
1397/05/17EditLoc...X
2KN-15/592-4مناقصه طراحی ،خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی اندازی آسانسور صنعتیفایل اسناد به صورت فایل فشرده (RAR) LD) L ) می باشد جلسه توجیهی رأس ساعت 10 صبح مورخه 1397/05/08در مجتمع پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت دو برگزار می گردد درج نشانی ایمیل شرکت کننده در مناقصه برای ارتباطات بعدی و ارسال اسناد صورتجلسه توجیهی الزامی استمناقصه1397/04/27
1397/05/06
1397/05/14EditLoc...X