سامانه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شرکت پتروشیمی کارون
بازگشت به سایت پتروشیمی کارون
تلفن:52122750-061 فکس:52122030-061 نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه): بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2
ردیف 
شماره فراخوان 
عنوان فرآخوان 
توضیحات 
نوع فرآخوان Not filtered
مهلت دریافت اسناد 
مهلت ارسال پیشنهاد 
دانلود اسناد 
  
1KN-15/706-2تأمین 1000 تن سولفات آهن - نوبت دومفایل اسناد مناقصه بصورت فایل فشرده (Rar) می باشد. نظر به اینکه هرگونه تغییرات و اصلاحات از طریق پست الکترونیکی اطلاع رسانی می گردد, مسئولیت عدم درج صحیح اطلاعات در سامانه پتروشیمی کارون (پست الکترونیکی و شماره های تماس) در هنگام ثبت نام بعهده متقاضی خواهد بود.مناقصه1397/02/03
1397/02/09
1397/02/23EditLoc...X